Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY
Mistrzostwa Polski Amator體 PZN 2008

Mistrzostwa Polski Amator體 PZN 2009

Eliminacje MPA PZN

KO Korbiel體, 9.01.09r.

KL Kluszkowce, 10.01.09r.

SA Szczawnica, 18.01.09r.

WS Wis砤 - Sto縠k, 12.02.09r.

SK Szczyrk, 13.02.09r.

PR Przemy渓, 21.02.09r.

MY My渓enice, 6.03.09r.

CG Czarna G髍a, 9.03.09r.

 

Zakwalifikowani do fina硊

M C Z Y N I

GR 1 66 lat i wi阠ej (roczniki 1943 i wcze渘iejsze)

Miejsce

Nr start.

Nazwisko i imi

Rocznik

Czas 1

Czas 2

SUMA

Uwagi

11

28

Biel Alfred

1942

36.45

SK

15

50

Chowaniec W砤dys砤w

1940

1:05,67

SA.

11

40

Jakubczak Krzysztof

1942

42,04

KL

8

48

Kaletka Janusz

1939

45.91

WS

14

32

Kaletka Janusz

1939

38.49

SK

4

21

Kaletka Janusz

1939

00:42.5

MY

12

48

Koprowski Boles砤w

1933

59,56

SA.

12

365

Kubica Stanis砤w

1933

40.79

KO

10

29

Kubica Stanis砤w

1933

36.38

SK

11

9

Lechowicz Waldemar

1941

40.01

KO

10

316

Listwan Jan

1940

38.02

KO

5

36

Listwan Jan

1940

37,13

KL

12

41

Luba Janusz

1942

42,42

KL

6

27

Marek Stefan

1940

33.76

SK

5

80

Rygiel Jerzy

1937

50.53

PR

3

398

Stefan Marek

1940

35.32

KO

8

40

Wieczorek Henryk

1938

57,16

SA.

15

39

Wr骲el Stanis砤w

1932

49.41

SK

7

358

Zubek Kazimierz

1939

36.75

KO

 

 

GR II 56 - 65 lat (roczniki 1953 - 1944)

Miejsce

Nr start.

Nazwisko i imi

Rocznik

Czas 1

Czas 2

SUMA

Uwagi

6

367

Baszak Antoni

1952

36.67

KO

5

45

Binda Zygmunt

1947

31.06

WS

6.

46

Bor骳h Jerzy

1946

00:45.17

00:44.46

01:29.63

CG

1.

47

Charpantidis Grygory

1952

00:35.77

00:38.97

01:14.74

CG

5.

11

Dutkowski Wojciech

1953

00:41.77

00:42.21

01:23.98

CG

1

46

Dziubek Tadeusz

1950

34,78

KL

2

46

Dziubek Tadeusz

1950

50,19

SA.

5

34

Dziubek Tadeusz

1950

33.46

SK

1

23

Dziubek Tadeusz

1950

00:26.4

MY

3

41

G硊chowski Piotr

1950

28.51

WS

1

36

Gomuli駍ki Andrzej

1953

50,08

SA.

2

42

Gomuli駍ki Andrzej

1953

28.33

WS

1

43

G髍ny Edmund

1951

27.69

WS

3

25

G髍ny Edmund

1951

32.47

SK

2

49

Gudzelak J髗ef

1948

36,11

KL

1

79

Gudzelak J髗ef

1948

35.09

PR

8

39

Kaczmarczyk Andrzej

1953

39,29

KL

6

45

Kalisz Krystian

1952

37,44

KL

6

49

Kalisz Krystian

1952

54,52

SA.

2

24

Kalisz Krystian

1952

00:26.4

MY

3

42

Klimczak Przemys砤w

1947

52,40

SA.

4

78

K硂sowicz Kazimierz

1950

40.49

PR

3

20

Konsztowicz Krzysztof

1945

00:28.3

MY

3.

39

Kowalski Zbigniew

1948

00:40.68

00:41.90

01:22.58

CG

2.

6

Kuczera Rudolf

1946

00:39.16

00:42.85

01:22.01

CG

3

48

Kunkiewicz Adolf

1945

36,38

KL

3

75

Kunkiewicz Adolf

1945

36.72

PR

7

46

Mazgaj J髗ef

1946

33.29

WS

2

371

Mika Edward

1951

33.73

KO

2

30

Mika Edward

1951

32.34

SK

7

37

Probulski Zbigniew

1953

37,53

KL

5

34

Probulski Zbigniew

1953

53,84

SA.

8

302

Probulski Zbigniew

1953

37.09

KO

1

24

Rafa Roman

1951

31.96

SK

4.

41

Siatkowski Stanis砤w

1947

00:40.55

00:42.41

01:22.96

CG

4

50

Stach體 Stanis砤w

1949

36,90

KL

4

39

Stach體 Stanis砤w

1949

53,47

SA.

2

77

Stach體 Stanis砤w

1949

35.97

PR

4

392

Stanczko Marian

1947

35.75

KO

1

344

Stojanowski Wojciech

1953

33.60

KO

4

37

Stojanowski Wojciech

1953

32.63

SK

6

47

Tarnowski W砤dys砤w

1949

33.25

WS

4

49

Tomm Marek

1949

30.63

WS

7

150

Tonn Marek

1949

33.92

SK

5

325

Wozniak Wies砤w

1952

36.08

KO

7

45

Wo焠iak Wies砤w

1952

54,61

SA.

8

35

W骿ciak Zbigniew

1946

34.65

SK

 

GR III 46 - 55 lat (roczniki 1963 - 1954)

Miejsce

Nr start.

Nazwisko i imi

Rocznik

Czas 1

Czas 2

SUMA

Uwagi

2.

45

Afeltowicz Bernard

1960

00:33.53

00:37.11

01:10.64

CG

3

85

Badura Jacek

1956

33,55

KL

3.

40

Badura Jacek

1956

00:35.73

00:37.45

01:13.18

CG

1

45

B筴 Tadeusz

1955

00:26.2

MY

3

84

Blauth Marcin

1959

47,37

SA.

4

84

Blauth Marcin

1959

26.38

WS

1

66

Bobko Zygmunt

1956

35.32

PR

6.

7

Chojka Roman

1955

00:35.56

00:39.05

01:14.61

CG

4

40

Chyla Marek

1963

00:27.7

MY

6

49

Dyduch Henryk

1959

00:28.2

MY

5.

38

Gara Krzysztof

1956

00:36.14

00:38.46

01:14.60

CG

8

71

Gilowski Andrzej

1955

38.69

PR

1.

3

Gro Janusz

1962

00:32.54

00:36.20

01:08.74

CG

8

50

Ja渒iewicz Krzysztof

1958

00:31.4

MY

5

81

Kalik Zdzis砤w

1963

26.60

WS

4

72

Karolus Aleksander

1961

31.47

SK

5

68

Klich Zbigniew

1963

49,28

SA.

4

59

Klimczak Leszek

1963

34,36

KL

2

64

Klimczak Leszek

1963

47,05

SA.

2

83

Klimczak Leszek

1963

25.88

WS

3

41

Klimczak Leszek

1963

31.40

SK

2

42

Kotynia Janusz

1956

00:26.7

MY

7

303

Kowalski Bart硂miej

1960

34.34

KO

4

348

Kr髄 Wies砤w

1961

33.95

KO

3

366

Kryj Mariusz

1961

33.05

KO

1

42

Kryj Mariusz

1961

31.20

SK

8

83

Krzymie Tomasz

1963

34,98

KL

6

79

Kwik Roman

1956

26.79

WS

5

67

Le渘y Robert

1962

37.36

PR

7

66

Listowski Andrzej

1961

49,99

SA.

3

46

kasik Janusz

1962

00:27.2

MY

6

321

Malicki Jacek

1956

34.24

KO

8

330

Ma硑sa Wies砤w

1958

34.37

KO

5

48

M昕yk Stanis砤w

1961

00:28.1

MY

7

55

Michalcewicz Robert

1957

38.41

PR

3

63

Milewski Andrzej

1957

36.99

PR

8

69

Morajda Lucjan

1956

00:36.68

00:39.90

01:16.58

CG

6

67

Nowacki Piotr

1956

34,75

KL

8

44

Nowacki Jacek

1962

32.03

SK

5

360

Nowacki Piotr

1956

34.22

KO

2

78

Olszewski Krzysztof

1960

33,45

KL

1

53

Olszewski Krzysztof

1960

44,86

SA.

2

333

Rakszawski Jacek

1963

32.75

KO

3

78

Rakszawski Jacek

1963

26.24

WS

7

47

Rakszawski Jacek

1963

31.78

SK

7

4

Rapacz Jerzy

1954

00:36.67

00:39.10

01:15.77

CG

4.

9

Rawicki Marek

1961

00:35.57

00:38.36

01:13.93

CG

5

65

Rowicki Marek

1961

34,65

KL

1

388

S硂wik Piotr

1962

32.45

KO

7

87

S硂wik Piotr

1961

26.81

WS

7

84

Smetana Marek

1954

34,91

KL

6

79

Smetana Marek

1954

49,80

SA.

7

41

Stankiewicz Ryszard

1959

00:29.5

MY

6

59

Szlag J髗ef

1961

37.67

PR

3

65

Szyma駍ki Marek

1962

36.99

PR

8

54

寃ierczek Rafa

1961

50,08

SA.

4

75

Talik Zdzis砤w

1963

48,22

SA.

5

63

Talik Zdzis砤w

1963

31.53

SK

2

60

Welcz Wojciech

1963

36.52

PR

8

62

W骿cik Jerzy

1957

27.13

WS

2

59

W骿towicz Marek

1961

31.26

SK

1

64

Ws蟪 Krzysztof

1962

31,46

KL

1

77

Zaj筩 Piotr

1963

24.70

WS

6

46

Zaj筩 Piotr

1963

31.64

SK

GR IV

36 - 45 lat (roczniki 1973 1964)

 

Miejsce

Nr start.

Nazwisko i imi

Rocznik

Czas 1

Czas 2

SUMA

Uwagi

6.

23

Andreasik Tomasz

1973

00:35.42

00:37.34

01:12.76

CG

5

126

Baczkowski Tomasz

1969

00:25.7

MY

5

51

Badecki Marek

1967

36.88

PR

1.

51

Chachulski Jakub

1973

00:33.50

00:35.52

01:09.02

CG

8

40

Chru渃iel Adam

1970

37.92

PR

6

105

Cygan Piotr

1969

28.10

WS

7

109

Czubak Piotr

1972

28.39

WS

6

52

Garncarski Tomasz

1970

36.98

PR

8

107

Golonka Pawe

1964

28.87

WS

8.

21

Golonka Pawe

1964

00:35.85

00:38.26

01:14.11

CG

3

53

Krasowski Dominik

1973

35.98

PR

8

347

Kr髄 Pawe

1968

33.68

KO

5

116

Kubala Rafa

1970

27.91

WS

4

334

Kubica Pawe

1969

33.14

KO

3

110

Kubica Pawe

1969

33,21

KL

3

77

Kubica Pawe

1969

30.66

SK

5

103

Lubowiecki Tomasz

1969

33,60

KL

1

343

Makuch Tadeusz

1965

31.24

KO

1

138

Makuch Tadeusz

1965

00:25.0

MY

2

86

Michalik Stanis砤w

1971

30.38

SK

2

136

Misniakiewicz Tomasz

1967

00:25.1

MY

1

112

Mi渘iakiewicz Tomasz

1967

33,14

KL

4

108

Mi渘iakiewicz Tomasz

1967

47,19

SA.

5.

17

Muciek Pawe

1971

00:35.47

00:37.17

01:12.64

CG

4

41

Nytko Wojciech

1972

36.59

PR

4.

32

Palichleb Krzyszt

1964

00:34.21

00:37.38

01:11.59

CG

8

89

Palichleb Krzysztof

1964

31.68

SK

3

132

Palichleb Krzysztof

1964

00:25.5

MY

2

103

Piech Wawrzyniec

1966

25.71

WS

7

308

P硂馽zak Jaros砤w

1970

33.57

KO

3

106

P硂馽zak Jaros砤w

1970

26.24

WS

6

83

P硂馽zak Jaros砤w

1970

31.27

SK

8

124

Pogorzelski Zdzis砤w

1970

00:27.3

MY

6

107

Pruszowski Jaros砤w

1969

47,30

SA.

1

101

Pruszowski Jaros砤w

1969

33,14

KL

1

87

Ptak Bart硂miej

1973

29.48

SK

4

113

Robotycki Filip

1971

33,56

KL

1

45

Sajewicz kasz

1964

34.90

PR

3.

43

Sajewicz kasz

1964

00:34.50

00:36.77

01:11.27

CG

6

133

Schleifer Zbigniew

1972

00:25.8

MY

7.

8

Siero Roman

1965

00:35.10

00:38.68

01:13.78

CG

8

104

Site Grzegorz

1966

48,66

SA.

3

121

Smajdor Jaros砤w

1971

47,03

SA.

2.

19

Spyra J阣rzej

1967

00:34.35

00:36.52

01:10.87

CG

2

341

Sta馽o Jan

1967

32.28

KO

7

114

Sta馽o Jan

1967

47,98

SA.

1

118

Stebel Jaros砤w

1972

25.29

WS

6

98

Stefanik Przemys砤w

1970

33,89

KL

2

101

Stefanik Przemys砤w

1970

46,83

SA.

4

74

Stefinik Przemys砤w

1970

30.92

SK

7

42

Tarapacki Pawe

1972

37.12

PR

3

345

Tarasek Maciej

1966

33.07

KO

7

96

Tarasek Maciej

1966

33,91

KL

1

105

Tarasek Maciej

1966

46,52

SA.

5

305

Tomkiewicz kasz

1970

33.18

KO

4

121

Tomkiewicz kasz

1970

26.91

WS

5

84

Tomkiewicz kasz

1970

31.25

SK

2

43

Tondera Mariusz

1973

35.81

PR

5

125

Wydro Wojciech

1968

47,29

SA.

4

137

Wydro Wojciech

1968

00:25.7

MY

7

135

Zaborowski Pawe

1969

00:26.6

MY

6

335

Zembrowicz Marcin

1968

33.54

KO

8

99

Z阞owicz Marcin

1968

34,07

KL

7

75

Z阞owicz Marcin

1968

31.48

SK

 

GR V 18 - 35 lat (roczniki 1991 1974)

Miejsce

Nr start.

Nazwisko i imi

Rocznik

Czas 1

Czas 2

SUMA

Uwagi

3

352

Bartman Maciej

1981

32.18

KO

5

210

Bartosz Marcin

1984

00:26.6

MY

6

364

Branicki Krzysztof

1985

32.71

KO

8

212

Chody駍ki Micha

1983

00:28.3

MY

8

144

Elzanowski Marek

1975

26.22

WS

2

154

Ga砤szek Kuba

1982

24.77

WS

3

139

Gembala Grzegorz

1985

25.38

WS

5

140

G髍ka Pawe

1979

45,52

SA.

5

158

G髍ka Pawe

1977

25.74

WS

5

5

Hamera Bartek

1977

33,03

KL

6.

25

Harasym Maciej

1977

00:36.26

00:38.51

01:14.77

CG

7

107

Janicki Mateusz

1983

30.32

SK

4

11

Jura kasz

1975

32,95

KL

7

137

Jura kasz

1975

46,10

SA.

3

144

Kalisz Bla縠j

1981

45,08

SA.

6

25

Kania Krzysztof

1990

33,04

KL

1

151

Kania Krzysztof

1990

43,94

SA.

4

147

Kiecko Piotr

1983

25.43

WS

1

140

Knoll Leszek

1985

24.27

WS

6

112

Knoll Leszek

1985

30.28

SK

3

4

Komorowski Maciej

1977

32,47

KL

2

207

Komorowski Maciek

1977

00:25.4

MY

8

138

Ko渘iewski kasz

1984

26.22

WS

8

153

Kotynia Konrad

1986

46,53

SA.

2

19

Luba Tomasz

1984

33.91

PR

4

81

nowy kasz

1974

35.27

PR

8

35

Malec Artur

1979

39.36

PR

7

143

Matulka Przemys砤w

1975

26.16

WS

4

166

Nie Maciej

1979

45,48

SA.

6

213

Pacek Marcin

1979

00:27.4

MY

8.

20

Panek Wojciech

1984

00:39.49

00:42.52

01:22.01

CG

6

145

Pluta Krzysztof

1991

45,81

SA.

7

209

Pustu砤 Mariusz

1985

00:28.1

MY

5.

31

Pychy駍ki Patryk

1990

00:35.41

00:38.36

01:13.77

CG

7

332

Rakszawski kasz

1985

32.73

KO

5

128

Rojewski jacek

1980

30.14

SK

1

21

Rycaj Marcin

1978

33.90

PR

2

362

Skrzypczy駍ki Marek

1980

32.14

KO

4

102

Skrzypczy駍ki Marek

1980

30.04

SK

1.

26

Skrzypczy駍ki Marek

1980

00:32.76

00:35.58

01:08.34

CG

2

12

So硉ys Jan

1986

32,26

KL

4.

12

Sroka Bart硂miej

1987

00:35.07

00:37.18

01:12.25

CG

8

159

Stanis砤wski Maciej

1979

30.48

SK

3.

22

Stanny Dawid

1990

00:35.01

00:36.67

01:11.68

CG

6

16

Surmacz Pawe

1983

36.37

PR

3

205

Sutor Rafal

1981

00:25.6

MY

3

29

Szyma駍ki Piotr

1989

34.68

PR

1

9

Szymura Rafa

1982

31,64

KL

2

141

Szymura Rafa

1982

44,59

SA.

7

23

Tarnowski Krzysztof

1986

37.31

PR

4

200

Tomczak Mateusz

1990

00:26.2

MY

7.

24

Urbaniak Dominik

1978

00:38.87

00:41.19

01:20.06

CG

1

311

Wilk Piotr

1987

31.95

KO

7

51

Wilk Piotr

33,07

KL

8

27

W骿towicz Maciej

1983

33,08

KL

1

114

W骿towicz Adam

1988

29.67

SK

5

323

Wrona Dariusz

1986

32.33

KO

6

149

Zag髍ski Piotr

1984

25.85

WS

2.

42

Zahorski Piotr

1988

00:33.41

00:36.06

01:09.47

CG

5

39

Za渒o Karol

1985

35.78

PR

2

122

Zi蟪kowski Marcin

1975

29.94

SK

3

329

Zwardo Damian

1977

32.18

KO

3

126

Zwardo Damian

1977

29.96

SK

8

374

lcik Rafa

1974

32.80

KO

1

208

痷chowicz Wojciech

1980

00:25.3

MY

Footer