Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY

REGULAMIN

MISTRZOSTW POLSKI牋 AMATOR覹 W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

w konkurencji slalom gigant

E L I M I N A C J E牋 2008/2009

21 II 2009 Przemy渓

Organizator: Przemyski O渞odek Sportu i Rekreacji

Cel zawod體: Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.

Termin i miejsce zawod體: Stok Narciarski w Przemy渓u, 21 lutego 2009 roku,

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 Pocz箃ek start體 o godz. 10.00

Zg硂szenia: do dnia 20 lutego 2009 roku do godz. 12.00

W zg硂szeniu nale縴 poda:

Imi i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, dat urodzenia

Zg硂szenia przyjmowane s:

a)      telefonicznie (poniedzia砮k-pi箃ek w godz. 8.00-14.30) 016 678 60 04

b)     email: sport@posir.pl

c)      listownie: POSiR ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemy渓 , z dopiskiem 剒awody 21 II 2009

 

Op砤ty startowe: 15,00 z od ka縟ego uczestnika, p砤tne przy odbiorze numeru startowego w dniu zawod體.

Losowanie: numery startowe przydziela organizator

Spos骲 przeprowadzenia zawod體:

Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Odb阣zie si jeden lub dwa przejazdy slalomu giganta. (zale縩ie od ilo渃i zg硂sze powy縠j 100 os骲 1 przejazd).

燱yniki :牋 We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wg . rzeczywistego czasu prze璲azdu. Pierwsze osiem os骲 w ka縟ej grupie w jednej z eliminacji牋 kwalifikuje si隊 do startu w Mistrzostwach Polski Amator體. Nie ogranicza si ilo渃i start體 w eliminacjach.

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawod體 mog範 by 爋soby , kt髍e uko馽zy硑 18 rok 縴cia i nie by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich 3 lat. Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy zalecaj範 ubezpieczenie si od NW.

Atestowane kaski narciarskie b阣 mile widziane

 

Podzia na grupy wiekowe:

KOBIETY

 

GRUPA I牋牋牋牋 46 lat i wi阠ej (1963 - ........)

 

GRUPA I I牋牋牋 36 - 45 lat牋牋牋 (1973 - 1964)

 

GRUPA I I I牋牋 18 - 35 lat牋牋牋 (1991 - 1974)

 

Istnieje mo縧iwo滄 stworzenia grupy wiekowej 1953 -厖 w przypadku zg硂szenia min.8 os骲 w takiej grupie.*

M石CZY廚I

 

GRUPA I牋牋牋牋 56 lat i wi阠ej (1953 - 厖)

 

GRUPA I I牋牋牋 46 - 55 lat牋牋牋 (1963 - 1954)

 

GRUPA I I I牋牋 36 - 45 lat牋牋牋 (1973 - 1964)

 

GRUPA IV牋牋牋 18 - 35 lat牋牋牋 (1991 - 1974)

 

Istnieje mo縧iwo滄 stworzenia grupy wiekowej 1943 -厖 w przypadku zg硂szenia min.8 os骲 w takiej grupie.

W przypadku ma砮j ilo渃i zg硂sze organizator zastrzega sobie prawo 彻czenia grup.

W ka縟ej grupie konieczne jest spisanie dok砤dnych rocznik體 ka縟ego zawodnika i przekazanie ich na listach wynik體 do organizatora fina丑w.

 

營nterpretacja regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury zawod體.

Kontakt do organizatora:

Przemyski O渞odek Sportu i Rekreacji

Ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemy渓

Osoba kontaktowa: Robert Kazimir +48 667 942 505, tel/fax 016 678 60 04

牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 email: sport@posir.pl

Footer