Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AMATOR覹

REGULAMIN  MISTRZOSTW  POLSKI  AMATOR覹

   W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

FINA 2010

w konkurencji slalom gigant

 

Organizator

Polski Zwi箊ek Narciarski Wydzia Narciarstwa Powszechnego

Stowarzyszenie Instruktor體 i Trener體 Narciarstwa PZN    

 

Cel  zawod體:

Celem zawod體 jest popularyzacja i upowszechnienie  aktywnego wypoczynku na nartach, integracja 渞odowiska  narciarskiego

oraz podnoszenie  poziomu narciarstwa zjazdowego.

 

Termin i miejsce zawod體:

26.03.2010 (pi箃ek) Kluszkowce.

Start planowany o godz. 9:00. Ogl筪anie trasy 8:30. Dok砤dna godzina startu zostanie podana na odprawie przed  zawodami.

 

Informacja :

Polski Zwi箊ek Narciarski,

SITN PZN Krak體

 

Informacje w internecie:

http://www.wnp.pzn.pl     

 

 

Zg硂szenia ,op砤ty  startowe , losowanie :

Op砤ta startowa :60 z

Losowanie odb阣zie si w dniu 25.03.2010 po odprawie. Zapisy przed odpraw od godz. 19:00 do 20:00. Mo縩a wpisa si e-mailem (wnp@pzn.pl) jednak trzeba op砤ci op砤te najp鬅niej na odprawie przed zawodami. Konieczne jest te podpisanie o渨iadczenia dost阷nego na naszej www w zak砤dce sezon bie抗cy. Nie ma mozliwo渃i wpisu faksem lub telefonicznie. Odprawa odb阣zie si w Zaje焏zie Czorszty駍kim w czwartek wieczorem o godz. 20:30. Adres: 34-436 Maniowy ul. Ks. Antoniego Siudy 4. Jest mozliwo滄 noclegu w zaje焏zie w cenie 50 z (ze 渘iadaniem). Informacje pod nr telefon體: tel. / fax: (018) 275-00-85, tel. kom. 0605-405-496 lub e-mail: zajazd@czorsztynski.pl

 

Spos骲  przeprowadzenia zawod體:

Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.

Odb阣 si dwa lub jeden przejazd slalomu giganta (zale縩ie od warunk體 i ilo渃i zawodnik體). Podamy na odprawie

 

Wyniki : 

We  wszystkich grupach  zostanie ustalona kolejno滄 miejsc wg . rzeczywistego  czasu przejazdu.

 

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawod體 mog by pe硁oletnie osoby, kt髍e startuj筩 w eliminacjach mistrzostw zakwalifikowa硑 si do startu (miejsce w pierwszej 髎emce ka縟ej grupy). Ka縟y uczestnik musi posiada wa縩e badania lekarskie. Organizatorzy zalecaj ubezpieczenie si od NW. Osoby kt髍e by硑 czynnymi zawodnikami w ci筭u ostatnich trzech lat i mimo zakazu wystartuj w Mistrzostwach Polski Amator體 PZN otrzymaj zakaz startu w zawodach na okres pi阠iu lat. W przypadku startu mniej ni 6 zawodnik體 w kt髍ejkolwiek z grup dopuszcza si mo縧iwo滄 彻czenia grup wiekowych.

 

Podzia na grupy wiekowe:

 

KOBIETY

GRUPA  I         56 lat i wi阠ej  (1954 - .......)

GRUPA  II        46  - 55 lat        (1964 - 1955)

GRUPA  III       36  - 45 lat        (1974 - 1965)

GRUPA  IV       18  - 35 lat        (1992 - 1975)

 

M石CZY廚I

GRUPA  I         66 lat i wi阠ej  (1944 - 厖)                                                           

GRUPA  II        56 - 65 lat        (1954 - 1945)

GRUPA  III       46 - 55 lat        (1964 - 1955)

GRUPA  IV       36 - 45 lat        (1974 - 1965)

GRUPA  V        18 - 35 lat        (1992 - 1975)

 

Ogl筪anie trasy: W dniu zawod體, mo縠 odbywa si ze渓izgiem obok trasy, lub podchodzeniem od do硊. Jazda  po trasie przez 渨iat硂 bramki grozi dyskwalifikacj zawodnika. Zawodnicy w czasie ogl筪ania musz  mie za硂縪ne  w spos骲 widoczny numery startowe.

 

Interpretacja  regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys硊guje jury  zawod體.

 

Nagrody  i  dyplomy: organizator zapewnia nagrody rzeczowe zwyci陑com w ka縟ej grupie oraz  dyplomy za ka縟e 6 miejsc w grupie wiekowej.

 

Opracowanie: Piotr Bogusz                                                                Przew. WNP PZN: Zbigniew Kucia

 

Footer