Global Navigation

Main Navigation

Content


 
KOMUNIKATY
Miejsce Nr Nazwisko Imi Rok Miasto Czas 1 Czas 2 Suma
K-1
1 101 Janu Bo縠na 1954 Warszawa 牋牋牋 75,33 牋牋牋 88,60 牋牋 163,93
M-1
1 108 W骿cik Jerzy 1957 Katowice 牋牋牋 54,39 牋牋牋 56,04 牋牋 110,43
2 115 Lemers Piotr 1956 Bielsko-B 牋牋牋 53,53 牋牋牋 59,13 牋牋 112,66
3 119 Kwik Roman 1956 Tychy 牋牋牋 56,80 牋牋牋 58,18 牋牋 114,98
4 110 Czapura Zbigniew 1956 Siemianowce 宭 牋牋牋 56,97 牋牋牋 58,45 牋牋 115,42
5 116 G髍ny Edward 1951 Bielsko-B 牋牋牋 61,05 牋牋牋 62,14 牋牋 123,19
6 114 Janu Wies砤w 1953 Warszawa 牋牋牋 60,21 牋牋牋 63,03 牋牋 123,24
7 111 Malicki Jacek 1956 sd 牋牋牋 60,10 牋牋牋 63,38 牋牋 123,48
8 118 Cie渓ar Adam 1957 Cieszyn 牋牋牋 59,66 牋牋牋 64,05 牋牋 123,71
9 120 Marek Stefan 1940 Bielsko-B 牋牋牋 60,40 牋牋牋 66,21 牋牋 126,61
10 109 Pawlas Roman 1951 Ustro 牋牋牋 63,40 牋牋牋 64,85 牋牋 128,25
11 122 Jeziorowski Krzysztof 1957 Mys硂wice 牋牋牋 64,80 牋牋牋 64,56 牋牋 129,36
12 121 Biel Alfred !942 Skocz體 牋牋牋 63,83 牋牋牋 66,68 牋牋 130,51
106 Skrzypczy駍ki Zbigniew 1955 Racib髍z dq dq
K-2
1 126 Nied焪iecka Miros砤wa 1969 sd 牋牋 175,20 牋牋 182,09 牋牋 357,29
2 123 Kuside Ewa 1970 sd 牋牋 180,00 牋牋 680,25 牋牋 860,25
M-2
1 141 Listowski Andrzej 1961 Bielsko-B 牋牋牋 53,24 牋牋牋 56,03 牋牋 109,27
2 130 Rakszawski Jacek 1963 Meszna 牋牋牋 54,28 牋牋牋 55,60 牋牋 109,88
3 137 Kowalski Bart硂miej 1960 Warszawa 牋牋牋 53,55 牋牋牋 57,04 牋牋 110,59
4 135 Kryj Mariusz 1961 Stanica 牋牋牋 54,23 牋牋牋 56,45 牋牋 110,68
5 136 Blauth Marcin 1959 Warszawa 牋牋牋 56,34 牋牋牋 56,88 牋牋 113,22
6 143 Mo砫ysz W硂dzimierz 1966 Skocz體 牋牋牋 56,35 牋牋牋 58,89 牋牋 115,24
7 131 D阞ski Andrzej 1966 sd 牋牋牋 59,54 牋牋牋 59,93 牋牋 119,47
8 139 Rygu砤 Dariusz 1966 ziska G髍ne 牋牋牋 59,36 牋牋牋 61,99 牋牋 121,35
9 144 Nowak Arkadiusz 1965 痚lis砤wice 牋牋牋 62,31 牋牋牋 65,01 牋牋 127,32
10 138 Kondzielnik Janusz 1963 Katowice 牋牋牋 68,03 牋牋牋 69,62 牋牋 137,65
11 146 Staniek Andrzej !962 Katowice 牋牋牋 68,55 牋牋牋 70,95 牋牋 139,50
12 145 M昕yk Stanis砤w 1961 G髍ki Wielkie 牋牋 102,03 牋牋牋 67,71 牋牋 169,74
147 S硂wik Piotr 1961 W阦ierska G髍ka 牋牋牋 62,47 nz dq
M-3
1 162 Smajdor Jaros砤w 1971 Nowy S筩z 牋牋牋 51,31 牋牋牋 53,35 牋牋 104,66
2 152 Jakub Nanowski 1977 Gliwice 牋牋牋 51,46 牋牋牋 54,84 牋牋 106,30
3 158 Nieboras Janusz 1975 Dzi阦iel體 牋牋牋 54,92 牋牋牋 56,31 牋牋 111,23
4 155 Weller Tomasz 1973 Bielsko-B 牋牋牋 54,57 牋牋牋 57,00 牋牋 111,57
5 157 Fr筩zek Piotr 1970 Krak體 牋牋牋 56,92 牋牋牋 56,92 牋牋 113,84
6 163 Sapeta Szymon 1977 Gliwice 牋牋牋 56,24 牋牋牋 58,56 牋牋 114,80
7 164 Krempa Piotr 1971 Chorz體 牋牋牋 59,18 牋牋牋 58,25 牋牋 117,43
8 160 Pytel Bart硂miej 1969 Paw硂wice 牋牋牋 53,57 牋牋牋 65,81 牋牋 119,38
9 154 Nowak Roman 1971 痚lis砤wice 牋牋牋 57,47 牋牋牋 69,49 牋牋 126,96
10 166 Niedzwiedzki kasz 1970 sd 牋牋牋 67,09 牋牋牋 68,98 牋牋 136,07
167 Kubala Rafa 1970 Chorz體 牋牋牋 64,22 nz dq
149 Stebel Jaros砤w 1972 Wis砤 牋牋牋 60,03 nz dq
161 Czech Marek 1968 ziska G髍ne 牋牋牋 59,64 nz dq
153 Kustra Marek 1976 Ustro 牋牋牋 58,31 dq dq
156 Gomola Zbigniew 1968 Ustro dq dq
Miejsce Nr Nazwisko Imi Rok Miasto Czas 1 Czas 2 Suma
K-3
1 205 Schwenk Agnieszka 1986 Zakopane 牋牋牋 55,45 牋牋牋 58,42 牋牋 113,87
2 207 Smusz Ksymena 1993 Rybnik 牋牋牋 66,98 牋牋牋 66,24 牋牋 133,22
204 Blach Agata 1989 Katowice dq dq
208 Barciok Katarzyna 1998 Strzysz體 dq dq
M-4
1 240 Skrzypczy駍ki Marek 1980 Wroc砤w 牋牋牋 49,39 牋牋牋 51,46 牋牋 100,85
2 249 Madejczyk Borys 1992 Wis砤 牋牋牋 50,10 牋牋牋 52,27 牋牋 102,37
3 220 Pawlas Micha 1984 Ustro 牋牋牋 50,27 牋牋牋 52,56 牋牋 102,83
4 254 Smusz Franciszek 1991 Rybnik 牋牋牋 51,11 牋牋牋 53,02 牋牋 104,13
5 256 Rakszawski kasz 1985 Bystra 牋牋牋 51,64 牋牋牋 54,23 牋牋 105,87
6 219 Troszok Tobiasz 1985 Wis砤 牋牋牋 52,35 牋牋牋 54,06 牋牋 106,41
7 248 Szczyrba Marek 1984 Wodzis砤w 宭 牋牋牋 53,27 牋牋牋 54,05 牋牋 107,32
8 247 Szarzec Sebastian 1994 Wis砤 牋牋牋 53,71 牋牋牋 56,10 牋牋 109,81
9 250 Kowalczyk Robert 1981 Boles砤wiec 牋牋牋 56,09 牋牋牋 56,91 牋牋 113,00
10 223 tocki Grzegorz 1984 Bytom 牋牋牋 58,95 牋牋牋 54,96 牋牋 113,91
11 225 Ochman Ryszard 1989 ziska Grn 牋牋牋 56,02 牋牋牋 58,63 牋牋 114,65
12 231 Wr骲lewski Jan 1983 Zabrze 牋牋牋 58,38 牋牋牋 57,28 牋牋 115,66
13 245 Wolny Wojciech 1978 Gliwice 牋牋牋 58,13 牋牋牋 58,69 牋牋 116,82
14 226 Gembala Grzegorz 1985 Cieszyn 牋牋牋 57,18 牋牋牋 60,22 牋牋 117,40
15 259 Maciejowski Tomasz 1995 Ustro 牋牋牋 61,68 牋牋牋 56,09 牋牋 117,77
16 239 Gronus Rados砤w 1982 Krak體 牋牋牋 59,43 牋牋牋 62,04 牋牋 121,47
17 252 Matera Pawe 1980 Bielsko-B 牋牋牋 60,26 牋牋牋 61,25 牋牋 121,51
18 258 Kucza駍ki Mieszko 1995 Ustro 牋牋牋 68,65 牋牋牋 53,98 牋牋 122,63
19 228 D阞icki Jakub 1983 Cieszyn 牋牋牋 59,59 牋牋牋 63,05 牋牋 122,64
20 217 Kondzielnik Jakub 1989 Katowice 牋牋牋 63,70 牋牋牋 64,20 牋牋 127,90
21 224 Komarowski Krzysztof 1983 mianki 牋牋牋 64,24 牋牋牋 67,26 牋牋 131,50
22 222 Kmie Zbigniew 1980 Zabrze 牋牋牋 68,02 牋牋牋 66,13 牋牋 134,15
23 241 Kiecko Piotr 1983 Wis砤 牋牋牋 57,55 牋牋牋 88,25 牋牋 145,80
24 260 Sza砤jko Micha 1991 Bielsko-B 牋牋牋 99,30 牋牋牋 68,91 牋牋 168,21
243 Nowak Dawid 1994 痚lis砤wice 牋牋牋 56,79 dq dq
236 G硂wacki Maciej 1986 Zabrze 牋牋牋 55,44 dq dq
229 Rabenel Robert 1983 Wroc砤w 牋牋牋 54,91 nz dq
257 Ga砤szek Jakub 1982 Ustro 牋牋牋 52,10 nz dq
253 Wozny Rafa 1980 寃i阾och硂wice 牋牋牋 60,81 nz dq
227 Zawadzki Marcin 1984 Rybnik 牋牋牋 88,99 nz dq
218 Cie渓ar Tomasz 1978 Cieszyn dq dq
235 W骿towicz Adam 1988 Gliwice dq dq
246 Cie渓ar Tomasz 1989 Cieszyn dq dq
255 Wa渘iowski Tomasz 1984 Rytro dq dq

Footer