Global Navigation

Main Navigation

Content


 
ARCHIWUM - Sezon 2003/2004
O F I C J A L N E W Y N I K I
O F I C J A L N E  W Y N I K I
e l i m i n a c j i

do AMATORSKICH MISTRZOSTW POLSKI w NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

w konkurencji slalom gigant

Organizator : MIEJSKI O孯ODEK SPORTU i REKREACJI W 痀WCU

Miejsce zawod體 KORBIEL覹

Terminzawod體 : 7 stycze 2004 rok
 
 

GRUPA WIEKOWA KOBIET 18 35 LAT

ImiejsceKAROLINA WR覤EL   JELE孨IAczas00:00:29.39
IImiejsceJOANNA GRABOWSKA   GLIWICEczas00:00:33.10
III miejsce IWONA SZAMOTA      BIELSKO BIA niesklasyfikowana


GRUPA WIEKOWA KOBIET od 46 LAT

ImiejsceJADWIGAGOA   痀WIECczas00:00:34.01


 

GRUPA WIEKOWA M石CZYZN 18 35 LAT

ImiejsceRAFA SZYMURA  KATOWICEczas00:00:25.64
IImiejsceWOJCIECH KUBALA袰A   痀WIECczas00:00:26.02
IIImiejsceSZYMON ADAMCZYK  DYGOWICEczas00:00:26.03
IV miejsce MARCIN SZAFRA裇KI     BIELSKO BIA czas 00:00:26.29
VmiejsceRAFA IK   WARSZAWAczas00:00:26.33
VI miejsce MIROSW NIEDZIELSKI   KRAK覹  czas 00:00:26.46
VIImiejsceMACIEJ NIE  MY孡ENICEczas00:00:26.55
VIII miejsce TOMASZ DERWICH    痀WIEC  czas 00:00:26.79
IXmiejscePAWE KUBICA  BIELSKO BIAczas00:00:26.90
XmiejscePAWE OSTROWSKI  痀WIECczas00:00:27.66
 
 

GRUPA WIEKOWA M石CZYZN 36 45 LAT

ImiejsceZDZISW TALIK  ZWARDOczas00:00:26.68
IImiejsceJACEK SZNURKOWSKI  SOPOTczas00:00:27.46
III miejsceKRZYSZTOF JELONEK  KRAK覹czas00:00:28.00
IV miejsce JACEK RAKSZAWSKI    ZABRZE  czas 00:00:28.44
V miejscePIOTR SWIK  CISIECczas00:00:28.86
VI miejsce JAN STA袰O     ZWARDO  czas 00:00:28.96
VII miejsceKRZYSZTOF PALICHLEB  KRAK覹czas00:00:29.48
VIII miejsce TADEUSZ MAKUCH    KORBIEL覹 czas 00:00:29.50
IX miejsceROMAN BSZKIEWICZ  GRUSZCZYNczas00:00:29.61
X miejsceADAM LESZCZY裇KI  BIELSKO BIAczas00:00:30.09
 

GRUPA WIEKOWA M石CZYZN 46 55 LAT

ImiejsceTADEUSZ DZIUBEK  MAK覹 PODHALA裇KIczas00:00:24.62
IImiejsceLESW WYKROTA  KATOWICEczas00:00:27.56
III miejsceTOMASZ PINDYCKI  ZABRZEczas00:00:29.06
IV miejsce EDMUND G覴NY    BIELSKO BIA  czas 00:00:29.57
V miejsceROMAN CHOJKA  RUMIAczas00:00:29.81
VI miejsce EDWARD MIKA    MESZNA  czas 00:00:30.23
VII miejsceMAREK IGNAROWICZ  ZABRZEczas00:00:32.82
 

GRUPA WIEKOWA M石CZYZN 55 65 LAT 

ImiejsceSTEFANMAREK  BIELSKO BIAczas00:00:29.12
IImiejsceJAN LISTWAN  SKAWICAczas00:00:30.17
III miejsceZYGMUNT BINDA  BYSTRAczas00:00:30.56
IV miejsce ANDRZEJ BAKULIN   POZNA  czas 00:00:31.23
V miejsceMARIAN STANIECZKO  PAWWICE 孡KIEczas00:00:31.54
VI miejsceANDRZEJ CHOJNACKI  BIELSKO BIAczas00:00:33.51


 

GRUPA WIEKOWA M石CZYZN OD 66 LAT 

ImiejsceSTANISW KUBICA  MESZNAczas00:00:32.51
IImiejsceJ覼EF KOPRZAK  SKAWICAczas00:00:33.73


 
 

Footer