Global Navigation

Main Navigation

Content


 
ARCHIWUM - Sezon 2005/2006

 

 

 

 


Mistrzostwa Polski Amator體 PZN 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUSZKOWCE, 7 stycznia 2006r.

 

 

KL

 

 

 

 

 

KORBIEL覹, 13 stycznia 2006r.

 

 

KO

 

 

 

 

 

WIS, 20 stycznia 2006r.

 

 

WI

 

 

 

 

 

SZCZYRK, 19 lutego 2006r.

 

 

SZ

 

 

 

 

 

ZAWOJA, 20 lutego 2006r.

 

 

ZA

 

 

 

 

 

CZARNA G覴A, 27 lutego 2006r.

 

 

CG

 

 

 

 

 

NOWY TARG, 12 marca 2006r.

 

 

NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKWALIFIKOWANI

 

 

 

 

 

 

 

 

M c z y n i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR IV

56 lat i wi阠ej (roczniki 1950 i wcze渘iejsze)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce

Nr start.

Nazwisko

Imi

Rocznik

Czas 1

Czas 2

SUMA

Uwagi

2

354

Binda

Zygmunt

1947

0:34,69

 

 

KO

9

17

Binda

Zygmunt

1947

0:38,89

 

 

KL

6

19

B砤szczak

W硂dzimierz

1947

0:38,89

 

 

WI

6

4

Bobrowski

Andrzej

1944

0:48,10

 

 

ZA

4

6

Ca砶a

Krzysztof

1946

0:46,83

 

 

ZA

7

7

Ca砶a

Krzysztof

1946

0:38,19

 

 

KL

9

88

Chowaniec

W砤dys砤w

1940

0:27,38

 

 

NT

2

18

G硊chowski

Piotr

1950

0:34,42

 

 

WI

4

1

Gudzelak

J髗ef

1948

0:36,99

 

 

KL

9

3

Jak骲czak

Krzysztof

1942

0:51,58

 

 

ZA

6

89

Klaput

Franciszek

1942

0:24,50

 

 

NT

3

74

Klimczak

Przemys砤w

1947

0:36,68

 

 

KL

5

79

Kociak

Tadeusz

1947

0:47,92

 

 

ZA

10

78

Koprzak

J髗ef

1935

0:52,56

 

 

ZA

5

329

Kubica

Stanis砤w

1933

0:37,62

 

 

KO

6

43

Kubica

Stanis砤w

1933

0:36.80

 

 

SZ

7

391

Kucia

Zbigniew

1942

0:39,51

 

 

KO

8

10

Kucia

Zbigniew

1942

0:50,28

 

 

ZA

1

378

Kunkiewicz

Adolf

1945

0:33,62

 

 

KO

1

13

Kunkiewicz牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋

Adolf

1945

0:36,54

 

 

KL

7

12

Lechowicz

Waldemar

1941

0:39,35

 

 

WI

7

84

Lechowicz

Waldemar

1941

0:25,80

 

 

NT

4

379

Listwan

Jan

1940

0:36,56

 

 

KO

2

7

Listwan

Jan

1940

0:46,42

 

 

ZA

8

2

Listwan

Jan

1940

0:38,57

 

 

KL

6

369

Macyszyn

Ryszard

1943

0:38,19

 

 

KO

2

45

Marek

Stefan

1940

0:33.01

 

 

SZ

10

16

Marek

Stefan

1940

0:38,93

 

 

KL

4

91

Marek

Stefan

1940

0:24,17

 

 

NT

4

41

Nowak

Krzysztof

1950

0:33.47

 

 

SZ

5

17

Nowak

Krzysztof

1950

0:36,17

 

 

WI

3

46

Nowak

Tadeusz

1949

0:33.27

 

 

SZ

3

13

Nowak

Tadeusz

1949

0:34,52

 

 

WI

5

5

Nowak

Tadeusz

1949

0:37,61

 

 

KL

6

6

Nowak

Tadeusz Krzysztof

1950

0:38,12

 

 

KL

1

44

Sobo駍ki

Marian

1944

0:31.84

 

 

SZ

1

11

Sobo駍ki

Marian

1944

0:33,78

 

 

WI

1

86

Sobo駍ki

Marian

1944

0:22,74

 

 

NT

6

1

Sobo駍ki

Marian

1944

0:50,45

 

 

CG

2

14

Stachow

Stanis砤w

1949

0:36,61

 

 

KL

3

327

Stanieczko

Marian

1947

0:34,80

 

 

KO

4

20

Stanieczko

Marian

1947

0:35,87

 

 

WI

12

75

Taniukiewicz

Zbigniew

1947

0:54,21

 

 

CG

8

92

Tarnowski

W砤dys砤w

1949

0:25,87

 

 

NT

5

81

Tonn

Marek

1949

0:24,21

 

 

NT

7

1

Tyralski

Jerzy

1940

0:50,13

 

 

ZA

5

40

Wieczorek

Henryk

1938

0:35.11

 

 

SZ

3

73

Wieczorek

Henryk

1938

0:46,75

 

 

ZA

2

94

W骿ciak

Zbigniew

1946

0:23,53

 

 

NT

1

5

W骿ciak

Zbigniew

1946

0:45,61

 

 

ZA

7

42

Wr骲el

Stanis砤w

1932

0:44.10

 

 

SZ

10

93

Zieli駍ki

Waldemar

1949

0:28,16

 

 

NT

3

85

痷kowski 

Ludwik

1948

0:23,54

 

 

NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR III

46 - 55 lat (roczniki 1960 - 1951)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce

Nr start.

Nazwisko

Imi

Rocznik

Czas 1

Czas 2

SUMA

Uwagi

2

312

Afeltowicz

Bernard

1960

0:31,35

 

 

KO

2

52

Afeltowicz

Bernard

1960

0:33,04

 

 

KL

1

14

Afeltowicz

Bernard

1960

0:41,94

 

 

ZA

3

55

Afeltowicz

Bernard

1960

0:47,57

 

 

CG

5

309

Badura

Jacek

1956

0:31,89

 

 

KO

7

64

Badura

Jacek

1956

0:32.98

 

 

SZ

3

53

Badura

Jacek

1956

0:34,98

 

 

KL

1

51

Badura

Jacek

1956

0:46,27

 

 

CG

2

72

Baraba

Stanis砤w

1959

0:47,37

 

 

CG

10

314

B筴

Tadeusz

1955

0:33,30

 

 

KO

2

162

Blauth

Marcin

1956

0:32.08

 

 

SZ

6

41

Blauth

Marcin

1959

0:35,93

 

 

KL

3

121

Blauth

Marcin

1959

0:22,53

 

 

NT

2

22

Blauth

Marcin

1959

0:43,32

 

 

ZA

6

118

Bulanda

Andrzej

1955

0:23,36

 

 

NT

5

77

Charpantidis

Grygory

1952

0:50,03

 

 

CG

7

42

Cie渓ar

Adam

1957

0:34,50

 

 

WI

9

54

Cio砮k

Roman

1959

0:36,37

 

 

WI

6

20

Cio砮k

Roman

1959

0:59,32

 

 

ZA

6

45

Czapura

Zbigniew

1956

0:33,91

 

 

WI

4

38

Domin

Marek

1954

0:48,98

 

 

CG

1

110

Gajewski

Wojciech

1957

0:21,52

 

 

NT

5

46

Ga砤szek

Micha

1956

0:33,80

 

 

WI

3

13

Gilowski

Andrzej

1955

0:45,82

 

 

ZA

10

125

G硂dek

Jerzy

1952

0:23,79

 

 

NT

7

12

G硂dek

Jerzy

1952

0:51,62

 

 

CG

8

303

Ignarowicz

Marek

1956

0:33,10

 

 

KO

10

49

Janu

Wies砤w

1953

0:53,56

 

 

CG

5

88

Kalisz

Krystian

1952

0:50,22

 

 

ZA

6

47

Kotynia

Janusz

1956

0:32.74

 

 

SZ

6

331

Krasi駍ki

Micha

1959

0:32,24

 

 

KO

4

363

Kwik

Roman

1956

0:31,72

 

 

KO

1

54

Kwik

Roman

1956

0:30.78

 

 

SZ

2

58

Kwik

Roman

1956

0:33,13

 

 

WI

8

48

Kwik

Roman

1956

0:36,65

 

 

KL

8

60

Lamers

Piotr

1956

0:33.24

 

 

SZ

10

75

Lewandowski

Janusz

1956

0:33.51

 

 

SZ

3

55

Lewandowski

Janusz

1956

0:33,73

 

 

WI

10

59

Madejczyk

Krzysztof

1959

0:36,86

 

 

WI

7

361

Malicki

Jacek

1956

0:33,09

 

 

KO

9

56

Malicki

Jacek

1956

0:33.31

 

 

SZ

10

21

Malicki

Jacek

1956

0:37,10

 

 

KL

6

101

Malicki

Jacek

1956

0:23,36

 

 

NT

8

56

Ma硑sa

Wies砤w

1958

0:35,92

 

 

WI

4

18

Ma硑sa

Wies砤w

1957

0:49,42

 

 

ZA

11

78

Mielecki

Leszek

1959

0:53,78

 

 

CG

5

74

Mika

Edward

1951

0:32.52

 

 

SZ

1

52

Mika

Edward

1951

0:33,04

 

 

WI

9

126

Milewski

Andrzej

1957

0:23,74

 

 

NT

8

63

Morajda

Lucjan

1956

0:53,00

 

 

CG

9

333

Nowacki

Piotr

1956

0:33,15

 

 

KO

5

102

Nowacki

Piotr

1956

0:23,32

 

 

NT

5

25

Nowacki

Piotr

1956

0:35,40

 

 

KL

1

29

Olszewski

Krzysztof

1960

0:32,92

 

 

KL

2

115

Olszewski

Krzysztof

1960

0:21,84

 

 

NT

4

60

Pawlas

Roman

1951

0:33,74

 

 

WI

8

105

Probulski

Zbigniew

1953

0:23,63

 

 

NT

7

46

Smetana

Marek

1954

0:36,39

 

 

KL

3

68

Stojanowski

Wojciech

1953

0:32.21

 

 

SZ

9

51

Wojak

Maciej

1954

0:36,91

 

 

KL

9

33

Wo焠ica

Andrzej

1952

0:53,08

 

 

CG

1

362

W骿cik

Jerzy

1957

0:31,32

 

 

KO

4

40

W骿cik

Jerzy

1957

0:35,27

 

 

KL

3

306

Wykrota

Les砤w

1955

0:31,36

 

 

KO

4

116

Wykrota

Les砤w

1955

0:22,57

 

 

NT

4

50

痷rawiecki

Marek

1958

0:32.50

 

 

SZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR II

36 - 45 lat (roczniki 1970 1961)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce

Nr start.

Nazwisko

Imi

Rocznik

Czas 1

Czas 2

SUMA

Uwagi

9

119

Abulewicz

Wojciech

1968

1:04,32

 

 

WI

3

302

Cichy

Tomasz

1962

0:31,04

 

 

KO

6

84

Cichy

Tomasz

1962

0:42,09

 

 

ZA

3

117

Cie渓ar

Roman

1969

0:33,09

 

 

WI

5

79

Elzanowski

Tomasz

1970

0:30.52

 

 

SZ

3

29

Elzanowski

Tomasz

1970

0:46,69

 

 

CG

2

6

Gro

Janusz

1962

0:46,57

 

 

CG

10

72

Jakubiec

Tadeusz

1962

0:44,29

 

 

ZA

9

144

Jelonek

Krzysztof

1963

0:23,05

 

 

NT

4

108

Klimczak

Leszek

1963

0:30.34

 

 

SZ

1

111

Klimczak

Leszek

1963

0:30,74

 

 

WI

3

76

Klimczak

Leszek

1963

0:34,75

 

 

KL

7

101

Kochan

Tomasz

1965

0:36,21

 

 

WI

7

140

Kr髄

Wies砤w

1961

0:22,87

 

 

NT

6

69

Kr髄

Pawe

1968

0:35,09

 

 

KL

9

345

Kryj

Mariusz

1961

0:32,83

 

 

KO

6

102

Kubala

Rafa

1970

0:34,19

 

 

WI

6

80

Kubica

Pawe

1969

0:30.97

 

 

SZ

3

41

Kubica

Pawe

1969

0:41,18

 

 

ZA

8

121

Kulpa

Krzysztof

1964

0:36,48

 

 

WI

8

367

Listowski

Andrzej

1961

0:32,51

 

 

KO

9

90

Listowski

Andrzej

1961

0:31.17

 

 

SZ

8

75

Listowski

Andrzej

1961

0:35,29

 

 

KL

9

27

Listowski

Andrzej

1961

0:43,57

 

 

ZA

5

131

Lubowiecki

Tomasz

1969

0:22,34

 

 

NT

1

315

Makuch

Tadeusz

1965

0:29,98

 

 

KO

2

158

Makuch

Tadeusz

1965

0:22,01

 

 

NT

1

54

Makuch

Tadeusz

1965

0:40,63

 

 

ZA

7

388

Milka

Piotr

1963

0:31,67

 

 

KO

7

78

Milka

Piotr

1963

0:35,21

 

 

KL

8

155

Milka

Piotr

1963

0:22,97

 

 

NT

4

70

Milka

Piotr

1963

0:47,02

 

 

CG

1

105

Mi渘iakiewicz

Tomasz

1967

0:29.91

 

 

SZ

1

90

Mi渘iakiewicz

Tomasz

1967

0:33,71

 

 

KL

1

134

Mi渘iakiewicz

Tomasz

1967

0:21,76

 

 

NT

6

353

Mr髗ek

Pawe

1970

0:31,36

 

 

KO

10

149

Nowacki

Jacek

1962

0:23,36

 

 

NT

10

337

Padlewski

Witold

1965

0:34,03

 

 

KO

4

150

Palichleb

Krzysztof

1964

0:22,19

 

 

NT

9

99

Palichlebek

Krzysztof

1964

0:35,45

 

 

KL

5

96

Piku砤

Janusz

1969

0:35,08

 

 

KL

10

94

P硂馽zak

Jaros砤w

1970

0:31.60

 

 

SZ

10

91

P硂馽zak

Jaros砤w

1970

0:35,83

 

 

KL

1

30

P硂馽zak

Jaros砤w

1970

0:46,49

 

 

CG

8

7

Polak

Mieczys砤w

1962

0:49,93

 

 

CG

2

106

Rakszawski

Jacek

1963

0:31,81

 

 

WI

6

109

Rawicki

Marek

1961

0:30.97

 

 

SZ

8

50

Rawicki

Marek

1961

0:43,09

 

 

ZA

5

52

Rawicki

Marek

1961

0:47,03

 

 

CG

4

95

Sajewicz

kasz

1964

0:35,02

 

 

KL

7

15

Siero

Roman

1965

0:48,93

 

 

CG

4

118

Sroczy駍ki

Jacek

1963

0:33,33

 

 

WI

4

321

Sta馽o

Jan

1967

0:31,20

 

 

KO

7

49

Staszkiewicz

Adam

1970

0:42,27

 

 

ZA

5

352

Stefanik

Przemys砤w

1970

0:31,28

 

 

KO

6

89

Stefanik

Przemys砤w

1970

0:30.97

 

 

SZ

2

34

Stefanik

Przemys砤w

1970

0:40,97

 

 

ZA

2

322

Talik

Zdzis砤w

1963

0:30,64

 

 

KO

3

86

Tarasek

Maciej

1966

0:30.19

 

 

SZ

2

79

Tarasek

Maciej

1966

0:34,72

 

 

KL

5

39

Tarasek

Maciej

1966

0:41,83

 

 

ZA

6

132

Twar骻

Dariusz

1969

0:22,36

 

 

NT

10

9

W箂

Jaros砤w

1961

0:50,72

 

 

CG

9

39

Wojtylak

Piotr

1964

0:50,49

 

 

CG

5

120

Wydro

Wojciech

1968

0:33,82

 

 

WI

3

147

Wydro

Wojtek

1968

0:22,05

 

 

NT

6

59

Zahorski

Cezary

1961

0:48,45

 

 

CG

2

82

Zaj筩

Piotr

1963

0:30.12

 

 

SZ

4

58

Zaj筩

Piotr

1963

0:41,43

 

 

ZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR I

18 - 35 lat (roczniki 1988 1971)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce

Nr start.

Nazwisko

Imi

Rocznik

Czas 1

Czas 2

SUMA

Uwagi

4

57

Afeltowicz

Jacek

1988

0:47,48

 

 

CG

8

310

Afeltowicz

Jan

1987

0:31,65

 

 

KO

5

145

Bronowski

Wojciech

1979

0:30.92

 

 

SZ

4

103

Bronowski

Wojciech

1978

0:33,14

 

 

KL

10

68

Burchard

Ziemis砤w

1974

0:49,12

 

 

CG

3

151

Cie渓ar

Micha

1987

0:32,24

 

 

WI

1

316

Dendys

Grzegorz

1972

0:30,02

 

 

KO

8

82

Dendys

Grzegorz

1972

0:41,86

 

 

ZA

9

168

Duda

Andrzej

1972

0:34,97

 

 

WI

7

134

Dziedzicki

Tomasz

1982

0:33,85

 

 

KL

9

338

Elzanowski

Marek

1975

0:31,67

 

 

KO

9

149

Elzanowski

Marek

1975

0:31.24

 

 

SZ

3

32

Elzanowski

Marek

1975

0:46,32

 

 

CG

7

71

G硂wacki

Maciej

1986

0:47,85

 

 

CG

2

341

Gocman

Filip

1978

0:30,70

 

 

KO

10

78

Gocman

Filip

1978

0:42,30

 

 

ZA

1

212

G髍ka

Pawe

1977

0:21,44

 

 

NT

9

123

Gwizda砤

Micha

1985

0:33,92

 

 

KL

7

348

Jonkisz

Jakub

1976

0:31,45

 

 

KO

4

135

Jonkisz

Jakub

1976

0:30.61

 

 

SZ

2

132

Jura

kasz

1975

0:33,03

 

 

KL

6

60

Kalisz

B砤縠j

1981

0:41,40

 

 

ZA

5

98

Kalisz

Piotr

1979

0:40,76

 

 

ZA

4

169

Kiecko

Pawe

1988

0:32,56

 

 

WI

1

165

Klimczak

Piotr

1988

0:31,92

 

 

WI

7

152

Klonowski

Wojciech

1973

0:34,34

 

 

WI

2

187

K砤put

Piotr

1974

0:21,67

 

 

NT

6

119

Knoll

Leszek

1985

0:31.16

 

 

SZ

3

141

Komorowski

Maciej

1977

0:30.29

 

 

SZ

7

216

Komorowski

Maciek

1977

0:22,08

 

 

NT

3

93

Kossek

Micha

1981

0:40,62

 

 

ZA

2

139

Kotynia

Konrad

1986

0:30.07

 

 

SZ

5

311

Kubala馽a

Wojciech

1980

0:31,27

 

 

KO

5

28

Kwiatkowski

Krystian

1980

0:47,81

 

 

CG

7

148

Leonowicz

Kasper

1985

0:31.17

 

 

SZ

5

213

Leonowicz

Kasper

1985

0:21,81

 

 

NT

9

62

Lewacki

Krystian

1985

0:49,07

 

 

CG

6

5

nowy

kasz

1974

0:47,85

 

 

CG

1

146

dzi駍ki

Kazimierz

1976

0:32,98

 

 

KL

1

133

Nie

Maciej

1979

0:29.84

 

 

SZ

3

88

Niedzielski

Miros砤w

1979

0:40,62

 

 

ZA

5

154

Paluch

Rafa

1973

0:32,90

 

 

WI

8

167

Pilch

Artur

1987

0:34,44

 

 

WI

3

106

Podg髍ny

Wojciech

1980

0:33,07

 

 

KL

2

90

Ptak

Bart硂miej

1973

0:40,19

 

 

ZA

6

323

Pydych

Pawe

1986

0:31,34

 

 

KO

9

83

Reczek

Pawe

1979

0:41,90

 

 

ZA

10

170

Sajbor

S砤womir

1975

0:35,30

 

 

WI

7

160

Sierpi駍ki

Ludwik

1983

0:31.17

 

 

SZ

8

210

Smajdor

Jaros砤w

1971

0:22,13

 

 

NT

6

127

Stanis砤wski

Maciej

1979

0:33,27

 

 

KL

1

99

Szafra駍ki

Marcin

1971

0:39,63

 

 

ZA

2

157

Turowicz

Piotr

1971

0:31,94

 

 

WI

7

89

Wielowiejski

Jan

1985

0:41,84

 

 

ZA

6

218

Wiercioch

kasz

1986

0:22,06

 

 

NT

4

371

Wilk

Piotr

1987

0:31,17

 

 

KO

10

334

Wojtczak

Jacek

1974

0:31,86

 

 

KO

6

163

Wojtczak

Jacek

1974

0:32,93

 

 

WI

8

22

Wo砪zyk

Maciej

1984

0:48,38

 

 

CG

8

111

W骿towicz

Micha

1983

0:33,89

 

 

KL

3

318

Wrona

Dariusz

1986

0:30,98

 

 

KO

9

201

Wr骲lewski

Jan

1983

0:22,16

 

 

NT

10

132

Zag髍ski

Piotr

1983

0:31.27

 

 

SZ

1

60

Zahorski

Piotr

1988

0:45,75

 

 

CG

10

105

Zi蟪kowski

Marcin

1975

0:33,94

 

 

KL

10

228

Zwijacz

Dawid

1987

0:22,34

 

 

NT

4

203

砪ik

Rafa

1974

0:21,78

 

 

NT

2

27

砪ik

Rafa

1974

0:46,18

 

 

CG

4

117

砪ik

Rafa

1974

0:33,14

 

 

KL

3

208

痷chowicz

Wojciech

1980

0:21,71

 

 

NT

 

Footer